Congres Geluid, Trillingen, Luchtkwaliteit - M+P was erbij

Op 6 en 7 november vond het congres Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit weer plaats. Deze keer in Expo Hoevelaken. Er was veel aandacht voor duurzaamheid en het wegdeklabel. Op verschillende manieren leverden we een bijdrage.

Presentaties

Collega's Bert Peeters, Judith Doorschot en Theodoor Höngens gaven de volgende presentaties:

  • "Rolweerstand en geluid gaan samen in wegdeklabel", Bert Peeters
  • "De stap van Soundscaping naar Ruimtelijke Ordening", Judith Doorschot
  • "Geluidspectrum maatgevend voor hinder binnenshuis", Theodoor Höngens
  • "Evaluatie akoestische kwaliteit van (spoor)wegen", Judith Doorschot

Award

We zijn trots op de gewonnen award in de categorie "Beste integrale oplossingen bedacht door de ingenieurs- en adviesbranche".

 

Oktober 2018

 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Experimenten met diffractoren op de Zuiderbrug bij Venlo

 
Gemeente Venlo zoekt naar maatregelen om het geluid van de A73 in de wijk Meulenveld verder te...
 
Actueel type:
Blog
Blog

M+P shirtsponsor van IJsclub Eindhoven

 
Als bedrijf vinden we het belangrijk dat M+P'ers ook buiten hun werk hun passies kunnen...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Trillingen door treinen bij toekomstige woningbouwlocaties

 
Bij nieuwbouw van woningen langs het spoor is onderzoek nodig naar trillingen door voorbij rijdende...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Interessante bijdragen in de bladen Geluid en Verkeerskunde

 
Afgelopen maand leverden we onze bijdrage aan een drietal interessante artikelen