BSV Saneringsdag 2012

BSV Saneringsdag 2012 Warm pleidooi om stille wegdekken in te zetten bij sanering. Alle benodigde informatie om dat te onderbouwen is beschikbaar.

Kun je stille wegdekken gebruiken als maatregel bij de saneringsprojecten? Ja!

Op 25 oktober 2012 organiseerde BSV de jaarlijkse saneringsdag. Daar waren een kleine honderd personen aanwezig, vooral directe betrokkenen bij sanering langs gemeentelijke en provinciale wegen: milieumederwerkers van gemeenten, provincies en regionale milieudiensten.

Wat mij opviel was de aandacht voor stille wegdekken als bronmaatregel, die ook in reguliere saneringsprojecten ingezet kunnen worden. Wibo Soede van BSV vertelde dat alle aanvragen voor stille wegdekken ofgelopen jaar zijn geodgekeurd. Hij benadrukte ook dat er ruimte is voor meer projecten waarbij stille wegdekken als maatregel worden ingezet. De subsidiebedragen zijn verhoogd. Voor bijvoorbeeld het toepassen van een dunne geluidreducerende deklaag is de subsidie verhoogd van 50€ naar 85€ per 10 m2. Een groot deel van die subsidie kan gebruikt worden voor de (toekomstige) meerkosten voor beheer en onderhoud (vervangingsinvesteringen). Voor infromatie zie de website van BSV.

In mijn presentatie over de actualiteiten stille wegdekken heb ik aangegeven dat in 2012 veel nieuwe inzichten beschikbaar zijn gekomen. Uitermate bruikbaar materiaal voor de onderbouwing van de keuze voor een stil wegdek, bijvoorbeeld voor saneringsprojecten, maar ook voor het Actieplan Geluid voor de EU-richtlijn Omgevingslawaai.

Via de website StilAsfalt zijn de resultaten van een uitgebreid onderzoek ontsloten. O.a. de resultaten van enquetes, voorbeeldbestekken, een kostentool om de kostenconsequenties in beeld te brengen, etc. Voor het gebruiken van de website is een openbaar 'gastaccount' aangemaakt.

Oktober 2012

 
Actueel type:
Media
Media

Fijnstof meten met je smartphone

 
Een team van de Universiteit Leiden heeft een meetinstrument ontwikkeld voor het meten van fijnstof...
 
Actueel type:
Blog
Blog

De info die u zoekt voor uw Actieplan Geluid ...

 
Herkent u het? Je bent bezig met het schrijven van het Actieplan Geluid 2013. Een belangrijke...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

CROW-publicatie 316: Cwegdek 2012

 
Nieuwe Cwegdek-methode nu ook zwart op wit!
 
Actueel type:
Events
Events

Gevorderdencursus HAOW op 1 november 2012

 
Op donderdag 1 november 2012 organiseert M+P in opdracht van Rijkswaterstaat DVS de...