Bouwfysicus als regisseur van de gezonde leefomgeving

Met Big Data en The Internet of Things is een nieuw tijdperk ingeluid. Onnoemelijk veel data kan worden verzameld, aan elkaar gekoppeld en vervolgens worden gepresenteerd. Dat verzamelen klinkt goed, maar wat is de toegevoegde waarde van al die data als de nadere analyse en interpretatie ontbreekt? M+P zet de expertise van zijn bouwfysisch adviseurs in om, samen met partners, de kwaliteit van de woon-, leer- en werkomgeving opnieuw op de kaart te zetten.

Samenwerking

In de gezamenlijke zoektocht naar gezondheid en comfort op de werkvloer is een samenwerking tot stand gekomen tussen partijen met verschillende expertises. Startup bedrijf QwikSense verzamelt data, M+P helpt deze data te interpreteren naar termen als comfort en productiviteit. Dit past mooi in de grotere context van gezondheid en sluit daarbij aan op het concept van Energieopwekkende Gebouwen zoals De Nieuwe Draai dit presenteert. Door harde bouwfysische grootheden als temperatuur, relatieve vochtigheid, CO2 en geluidsniveau te vertalen naar zachtere termen als comfort en productiviteit hopen wij een breder draagvlak te creëren voor het gesprek rondom de gezonde leefomgeving. De rol van de bouwfysicus is hierin niet zozeer toetsend en controlerend, maar eerder uitnodigend, inspirerend en uitdagend.

Een eerste scan met Qwik-it

Een gebouw met een slecht binnenklimaat leidt tot mindere productiviteit, klachten over het comfort (temperatuur, luchtkwaliteit) en gezondheidsproblemen van werknemers. Een gezonde werkplek levert al gauw 5% tot 10% productiviteitswinst op. Hoe verander je een slecht binnenklimaat nu in een gezonde werkplek?

Om een snelle indicatie te hebben van het binnenklimaat hebben de heren van QwikSense een oplossing: de Qwik-it. Dankzij de metingen brengt de Qwik-it binnen een maand de kwaliteit van de werkomgeving in kaart, en laat het daarmee zien hoe uw gebouw presteert. Met de Qwik-it wordt er in drie eenvoudige stappen gemeten hoe gezond en leefbaar een gebouw is, waar er kosten bespaard kunnen worden en welk potentieel er is voor verbetering:
Stap 1: Scan van de situatie en plaatsen van sensoren.
Stap 2: Monitoring en uitlezen van de resultaten.
Stap 3: Analyse resultaten, in kaart brengen verbeterpotentie.
 

Van scan tot actie met M+P 

De bevindingen uit de scan worden geprojecteerd in de werkelijke situatie van het gebouw en de installaties. Na een eerste inkijkje worden kansen en mogelijkheden zichbaar. Welke problemen moeten worden aangepakt? Aan welke knoppen kun je draaien? Wat zijn de mogelijkheden op de korte termijn en welke vragen meer tijd (en middelen)?

Wij geloven in een pragmatische aanpak, waarbij met minimale inzet van middelen en de kennis van ervaren adviseurs snel inzicht in de verbetermogelijkheden kan worden gegeven.

 

Oktober 2016

 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

100.000 hectare bosstroken langs (snel)wegen reduceren tot 3 Mton CO2 emissie van wegverkeer

 
Op 26 oktober 2016 is de Nationale Klimaattop 2016 gehouden, deze stond in het teken van concrete...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

BAP Acoustics gebruikt ARRoW voor inspectie van spoorkwaliteit

 
Canada is, na China en Nederland, het derde land waar ARRoW gebruikt wordt. BAP Acoustics, een...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Geluidloos lossen in het kader van het PIEK keurmerk

 
Topsector Logistiek en Connekt zijn gestart met het project “Geluidloos lossen”. Het doel van dit...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Subsidie voor verduurzaming van scholen

 
Wilt u als schoolbestuur het binnenklimaat van uw school verbeteren? Vanaf 3 oktober kunt u...