Bouw Hof van Pampus bijna gereed

Het appartementengebouw Hof van Pampus aan de westrand van Hoofddorp is bijna voltooid. Met trots kijk ik terug op ontwerpproces, waarbij wij vanaf het opstellen van het bestemmingsplan tot en met het beoordelen van alternatieven tijdens de bouw betrokken waren. Ondanks de ligging tussen twee drukke wegen met een hoge geluidsbelasting tot gevolg, heeft het gebouw een prima woon- en leefklimaat.

Ligging bij wegen

Het gebouw Hof van Pampus is gelegen aan de rand van Hoofddorp, met vrij uitzicht over Park21. Aan de ene zijde ligt de drukke Nieuwe Bennebroekerweg, die de N205 verbindt met de Rijksweg A4. Aan de andere zijde van het gebouw is de (oude) Bennebroekerweg gelegen, die het achterland verbindt met Hoofddorp. Wat verderop is de Drie Merenweg (N205). Met het drukke verkeer is er sprake van een verhoogde geluidsbelasting een twee zijden van het plangebied. De gemeente Haarlemmermeer heeft dan ook randvoorwaarden gesteld aan de bouw ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat.

Ontwerp

Direct bij aanvang zijn de oplossingsrichtingen om te komen tot een optimaal geluidbewust ontwerp besproken. Architect ENZO construeerde met de input een U-vormig gebouw, waardoor er een relatief geluidsluw binnengebied is. Daaraan zijn, zoveel als mogelijk, de slaapkamers gesitueerd. Bij de galerijen zijn afschermende, geluidverstrooiende constructies toegepast en een hoge borstwering. Aan de buitenzijde van het gebouw bevinden zich de balkons met daaraan woonkamers. 

Voor een prettig gebruik van de buitenruimten zijn gesloten hoge borstweringen toegepast. En om te kunnen voldoen aan de eis voor een geluidsluwe buitenruimte, zijn delen van het gebouw voorzien van afsluitbare balkons. Naast de geluidswerende functie, geven die uiteraard ook beschutting tegen weer en wind. Ook in het voor- en najaar hebben deze een prima gebruikskwaliteit.

Naast de optimalisatie voor het geluid van buiten het gebouw gaven wij advies voor de geluidswerende maatregelen van de gevel, de lucht- en contactgeluidsisolatie tussen de woningen onderling en vanuit de verkeersruimten en utiliteitsruimten, het installatiegeluid en de geluidsabsorptie in de verkeersruimten.

Meer informatie over het bouwplan:

 

April 2019

 
Actueel type:
Blog
Blog

Cursussen, workshops en trainingen over geluid, trillingen, luchtkwaliteit, comfort

 
Als adviseur is het onze uitdaging om met mooie oplossingen te komen voor vraagstukken waar u mee...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Verkoop Raaks 3 gestart

 
De verkoop van woningen in het bouwplan Raaks 3 is 10 april gestart. Het plan ligt aan de rand van...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

TenderTool gepresenteerd bij #UrbanSoundSymposium2019

 
Afgelopen week namen we deel aan het eerste Urban Sound Symposium in Gent. Collega Rosan Nusselder...