Blog

 
Blog

Laagfrequent geluid door zeef- en klasseerinstallaties

 
Zeef- en klasseerinstallaties worden toegepast bij zand- en grindwinning en bodemas- en...
 
Blog

Trillingen door treinen bij toekomstige woningbouwlocaties

 
Bij nieuwbouw van woningen langs het spoor is onderzoek nodig naar trillingen door voorbij rijdende...
 
Blog

Geluidsisolatie bij woningsplitsing

 
Sinds kort ontvangen we steeds meer aanvragen in het kader van woningopdeling of splitsing. De...
 
Blog

BBT, BREF en BBT-conclusies met betrekking tot het aspect geluid

 
Het begrip Beste Beschikbare Technieken (BBT) staat voor de meest doeltreffende methoden die...
 
Blog

wigo4it: open kantooromgeving met volop interactie

 
Architect Zenber realiseerde voor wigo4it een open kantooromgeving waarin veel interactie mogelijk...
 
Blog

Monitoring op een rijdende trein om assetmanagement te ondersteunen

 
De beheerders van spoorinfrastructuur weten graag hoe hun spoor erbij ligt. Waarom komen er ineens...
 
Blog

Duurzame geluidclaims onderzoeken in asfaltkwaliteitsloket van CROW

 
Duurzame en stille wegdekken, dat willen we toch allemaal? En op de markt zijn vele nieuwe,...
 
Blog

"Nederland heeft dringend behoefte aan innovatieve, kostenefficiënte geluidmaatregelen"

 
Met die woorden sloot Jan vanochtend ons interview bij BNR af. Vandaag, 27 maart, is het de...
 
Blog

Denk groot bij meetprojecten

 
"Meten is weten" en "Een goede voorbereiding is het halve werk". Hoe kunnen...
 
Blog

Omgevingswet voor bedrijven (deel 2)

 
Een integrale aanpak, meer beslissingsruimte bij het bevoegd gezag en vooral een eenvoudiger...
 
Blog

Omgevingswet voor bedrijven (deel 1)

 
Begin 2021 moet het dan echt gaan gebeuren: de invoering van de Omgevingswet. Dit maakte oud-...
 
Blog

"Lean and smart" geluid monitoren voor ProRail

 
Het Internet of Things (IoT) heeft in een korte periode dingen mogelijk gemaakt die onlangs nog...
 

Pagina's