Blog

 
Blog

Treinen met lage instapvloeren

 
Een opvallende ontwikkeling sinds de eeuwwisseling in het openbaar vervoer is de invoering van...
 
Blog

Open kantooromgeving met comfort en productiviteit

 
Maarten van der Niet: “Wij meten regelmatig in de praktijk (het veld) de nagalmtijd, de...
 
Blog

Beheersing van geluid bij distributiecentra

 
Het uitkopen van omwonenden, het financieren van geluidwerende maatregelen aan de gevels van...
 
Blog

Artikel tijdschrift geluid over rekenen met windgegevens voor windturbines

 
Meer weten over het gebruik van de nieuwe windgegevens van het KNMI voor het berekenen van de...
 
Blog

Onderzoek geluid en luchtkwaliteit bij realisatie van ondergrondse parkeergarage in Amsterdam

 
De gemeente Amsterdam is in 2006 gestart met de realisatie van de plannen voor de...
 
Blog

Beheersing van geluid en trillingen bij datacenters of -hotels

 
Nederland behoort tot de meest belangrijke datahubs van Europa. De laatste jaren zijn veel...
 
Blog

Vinger aan de pols bij bouwlawaai

 
Aan het Osdorpplein in Amsterdam wordt momenteel druk gebouwd voor de realisatie van het bouwplan...
 
Blog

Voorkom geluidhinder in straten met elementenverhardingen

 
Bij een klinkerverharding, of beter gezegd een elementenverharding, komt hinder door...
 
Blog

WHO presenteert nieuwe richtlijnen voor omgevingslawaai

 
Op 10 oktober zijn in Basel door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de nieuwe richtlijnen voor...
 
Blog

M+P shirtsponsor van IJsclub Eindhoven

 
Als bedrijf vinden we het belangrijk dat M+P'ers ook buiten hun werk hun passies kunnen...
 
Blog

Gezond bouwen op hoogbelaste locaties

 
Geen decibels bestrijden, maar een aangenaam akoestisch klimaat creëren. De gedachte van...
 
Blog

De akoestische camera: bronlocalisatie door beamforming

 
Een heiende snelslaghamer produceert veel geluid. Nabij een woonwijk leidt heien, zeker in de nacht...
 

Pagina's