Blog

 
Blog

Beheersing van geluid en trillingen bij datacenters of -hotels

 
Nederland behoort tot de meest belangrijke datahubs van Europa. De laatste jaren zijn veel...
 
Blog

Vinger aan de pols bij bouwlawaai

 
Aan het Osdorpplein in Amsterdam wordt momenteel druk gebouwd voor de realisatie van het bouwplan...
 
Blog

Voorkom geluidhinder in straten met elementenverhardingen

 
Bij een klinkerverharding, of beter gezegd een elementenverharding, komt hinder door...
 
Blog

WHO presenteert nieuwe richtlijnen voor omgevingslawaai

 
Op 10 oktober zijn in Basel door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de nieuwe richtlijnen voor...
 
Blog

M+P shirtsponsor van IJsclub Eindhoven

 
Als bedrijf vinden we het belangrijk dat M+P'ers ook buiten hun werk hun passies kunnen...
 
Blog

Gezond bouwen op hoogbelaste locaties

 
Geen decibels bestrijden, maar een aangenaam akoestisch klimaat creëren. De gedachte van...
 
Blog

De akoestische camera: bronlocalisatie door beamforming

 
Een heiende snelslaghamer produceert veel geluid. Nabij een woonwijk leidt heien, zeker in de nacht...
 
Blog

Laagfrequent geluid door zeef- en klasseerinstallaties

 
Zeef- en klasseerinstallaties worden toegepast bij zand- en grindwinning en bodemas- en...
 
Blog

Trillingen door treinen bij toekomstige woningbouwlocaties

 
Bij nieuwbouw van woningen langs het spoor is onderzoek nodig naar trillingen door voorbij rijdende...
 
Blog

Geluidsisolatie bij woningsplitsing

 
Sinds kort ontvangen we steeds meer aanvragen in het kader van woningopdeling of splitsing. De...
 
Blog

BBT, BREF en BBT-conclusies met betrekking tot het aspect geluid

 
Het begrip Beste Beschikbare Technieken (BBT) staat voor de meest doeltreffende methoden die...
 
Blog

wigo4it: open kantooromgeving met volop interactie

 
Architect Zenber realiseerde voor wigo4it een open kantooromgeving waarin veel interactie mogelijk...
 

Pagina's