Blog

 
Blog

Rijkswaterstaat en provincie Gelderland gunnen M+P raamovereenkomst voor (geluid)monitoring

 
Zowel Rijkswaterstaat als provincie Gelderland hebben een meerjarige overeenkomst afgesloten met M+...
 
Blog

Veel plandrempels bij gemeenten boven de advieswaarde WHO

 
Vanuit de Europese richtlijn Omgevingslawaai hebben veel gemeenten een actieplan Geluid opgesteld...
 
Blog

Toezicht en handhaving geluid van windparken

 
Een veelgehoord bezwaar is dat de geluidnorm voor windturbines en windparken een jaargemiddelde...
 
Blog

Meten aan ISO 10844 test tracks

 
In tien jaar tijd hebben we ons ontwikkeld tot een van de belangrijkste partijen voor het uitvoeren...
 
Blog

Akoestische eigenschappen van wegmarkeringen

 
Wegmarkeringen zijn een belangrijk onderdeel van een veilige weg. Met name bij stille wegdekken kan...
 
Blog

Plandrempels provincies verkleuren nauwelijks

 
De provinciale actieplannen voor het verminderen van geluidhinder zijn inmiddels bijna allemaal...
 
Blog

Geluidmeting aan elektrische vuilnisauto voor Geesinknorba

 
Elektrische voertuigen voortaan regelmatig bij iedereen voor de deur
 
Blog

Geluid van spoorwegemplacementen in de nieuwe omgevingswet

 
Het is altijd lastig uit te leggen dat, in de huidige wetgeving, het geluid van een bepaalde trein...
 
Blog

vacature Adviseur comfort en gezondheid in gebouwen

 
Ben jij toe aan een nieuwe stap in je carriere? Ben je avontuurlijk ingesteld en neem jij graag het...
 
Blog

vacature Junior Adviseur Omgeving

 
Ben jij avontuurlijk ingesteld en neem jij graag het voortouw? Wil je werken aan de verbetering van...
 
Blog

Toeslag voor bijzondere geluiden minder eenvoudig dan het lijkt

 
Bij het bepalen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij een geluidsgevoelige bestemming...
 
Blog

Cursussen, workshops en trainingen over geluid, trillingen, luchtkwaliteit, comfort

 
Als adviseur is het onze uitdaging om met mooie oplossingen te komen voor vraagstukken waar u mee...
 

Pagina's