Blog

 
Blog

Plandrempels provincies verkleuren nauwelijks

 
De provinciale actieplannen voor het verminderen van geluidhinder zijn inmiddels bijna allemaal...
 
Blog

Geluidmeting aan elektrische vuilnisauto voor Geesinknorba

 
Elektrische voertuigen voortaan regelmatig bij iedereen voor de deur
 
Blog

Geluid van spoorwegemplacementen in de nieuwe omgevingswet

 
Het is altijd lastig uit te leggen dat, in de huidige wetgeving, het geluid van een bepaalde trein...
 
Blog

vacature Junior Adviseur comfort en gezondheid in gebouwen

 
Ben jij avontuurlijk ingesteld en neem jij graag het voortouw? Wil je werken aan de verbetering...
 
Blog

vacature Junior Adviseur Omgeving

 
Ben jij avontuurlijk ingesteld en neem jij graag het voortouw? Wil je werken aan de verbetering van...
 
Blog

Toeslag voor bijzondere geluiden minder eenvoudig dan het lijkt

 
Bij het bepalen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij een geluidsgevoelige bestemming...
 
Blog

Cursussen, workshops en trainingen over geluid, trillingen, luchtkwaliteit, comfort

 
Als adviseur is het onze uitdaging om met mooie oplossingen te komen voor vraagstukken waar u mee...
 
Blog

Treinen met lage instapvloeren

 
Een opvallende ontwikkeling sinds de eeuwwisseling in het openbaar vervoer is de invoering van...
 
Blog

Open kantooromgeving met comfort en productiviteit

 
Maarten van der Niet: “Wij meten regelmatig in de praktijk (het veld) de nagalmtijd, de...
 
Blog

Beheersing van geluid bij distributiecentra

 
Het uitkopen van omwonenden, het financieren van geluidwerende maatregelen aan de gevels van...
 
Blog

Artikel tijdschrift geluid over rekenen met windgegevens voor windturbines

 
Meer weten over het gebruik van de nieuwe windgegevens van het KNMI voor het berekenen van de...
 
Blog

Onderzoek geluid en luchtkwaliteit bij realisatie van ondergrondse parkeergarage in Amsterdam

 
De gemeente Amsterdam is in 2006 gestart met de realisatie van de plannen voor de...
 

Pagina's