Akoestische eigenschappen van wegmarkeringen

Wegmarkeringen zijn een belangrijk onderdeel van een veilige weg. Met name bij stille wegdekken kan het regelmatig overrijden van markering leiden tot overlast bij omwonenden. Hoe kan de geluidemissie van het overrijden van markeringen worden gemeten en beoordeeld?

Steeds vaker leidt het rijden over geprofileerde wegmarkeringen tot klachten van omwonenden. Ongemerkt wordt er geregeld over wegmarkeringen gereden. Op snelwegen gebeurt dit bij het wisselen van rijstrook, bij het overrijden van een kantstreep, bij een op- en afrit of bij het verlaten van de snelweg. Op provinciale wegen en binnenstedelijke wegen gebeurt dit bijvoorbeeld bij snelheids- en richtingsinformatie op het wegdek, bij het overrijden van de kantstreep bij smalle rijstroken of voor het accentueren van de komgrens met dwarsmarkering. Het geluid van het rijden over wegmarkeringen leidt tot klachten omdat de afgelopen jaren steeds meer stillere wegdekken worden toegepast. Het verschil in geluidniveau tussen het rijden op de deklaag en op de markering is toegenomen waardoor het geluid van de markeringen meer opvalt.

Geluideis wegmarkeringen op rijkswegen

In 2015 hebben wij in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek uitgevoerd naar de akoestische eigenschappen van verschillende typen markering die op rijkswegen wordt toegepast. Op basis hiervan heeft Rijkswaterstaat sinds oktober 2018 een geluideis voor wegmarkeringen opgesteld.

Doel van deze eis is het voorkomen van geluidsoverlast voor omwonenden. In deze eis is een grenswaarde van 5 dB(A) opgenomen voor het verschil in geluidniveau van het rijden op de markering en het rijden op de deklaag waarop de markering is aangebracht. Om te kunnen toetsen wordt een meetmethode toegepast die in Europees verband (CEN-werkgroep) is opgesteld. Deze methode is gebaseerd op de CPX-methode (ISO 11819-2) waarbij met een CPX-trailer zowel op de markering als op de deklaag wordt gemeten. 

Optimalisatie

Sinds het onderzoek uit 2015 hebben wij op een groot aantal locaties metingen uitgevoerd aan wegmarkeringen met ons CoMeT CPX-systeem, waarbij ook de hoogte van de markering wordt gemeten met ons FLaSH|M laser textuur systeem. De geluidemissie bij het overrijden van de markering wordt o.a. bepaald door de geometrie (hoogte en vorm) van de markering, type materiaal en de deklaag waar de markering op is aangebracht. Door slimme aanpassingen in de geometrie kan de geluidemissie bij overrijden worden teruggebracht. Wij denken hierover graag met u mee.

Een voorbeeld van innovatieve markering waarbij wij zijn betrokken, is een pilot op de N502 in de gemeente Schagen.

Oktober 2019

 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Nieuwe railruwheidsmeter in gebruik

 
We hebben een nieuw meetsysteem aangeschaft voor het meten van de railruwheid: De nieuwste versie...
 
Actueel type:
Events
Events

Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2019 - Wij zijn er weer bij!

 
Tijdens GTL 2019 zullen wij aanwezig zijn met een stand en interessante lezingen!
 
Actueel type:
Events
Events

SilentRoads 2019 - Meting versus model: een hoop kabaal om niks?

 
Circuit Zandvoort vormde het toepasselijke decor van het SilentRoads symposium op 3 oktober 2019.