Acht varianten van een emplacement bij Uitgeest onderzocht

Voor acht alternatieven van een emplacement nabij Uitgeest hebben we akoestisch onderzoek verricht. Hierbij zijn voor ieder alternatief de milieueffecten qua geluid in kaart gebracht. Voor de financiële afweging zijn per alternatief de kosten van eventuele akoestische maatregelen begroot.

Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) in 2020 betekent dat de intensiteit op het spoor zal toenemen. Op de lijn Amsterdam-Alkmaar is de zogenaamde 6/6-variant het uitgangspunt. Deze 6/6 staat voor zes intercity’s en zes stoptreinen die per uur en per richting zullen passeren. De stoptreinen zullen niet verder rijden dan Uitgeest. Omdat Uitgeest een eindpunt wordt voor veel treinen, zullen treinen daar na het einde van de dienstregeling moeten blijven.

Bij een nieuw emplacement zijn voor de omwonenden de mogelijke hinder vanwege geluid en licht belangrijk. Het akoestisch onderzoek gaf hierbij de informatie over geluid door middel van GES scores (gezondheidseffectscreening), vergunbaarheid en geluidscontouren. Ook is informatie geleverd over de verstoring van broedvogels door het geluid. 

Er zijn acht verschillende alternatieven onderzocht voor realisatie van een opstellocatie voor de treinen. Vier locaties nabij Uitgeest, twee nabij Castricum en twee in Beverwijk/Velsen. Op 16 december 2014 hebben de betroken gemeenten hun voorkeur uitgesproken voor locatie ‘Uitgeest N203’ als toekomstig opstelterrein voor sprinters met eindstation Uitgeest. Deze locatie ligt aan de zuidoostkant van de aansluiting van provinciale weg N203 op rijksweg A9. Deze locatie levert volgens de gemeenten de minste verstoring op voor mens, milieu en landschap. Later zal het ministerie IenM een definitieve keuze maken.

 

Januari 2015

 
Actueel type:
Blog
Blog

Software bouwen voor de overheid na de commissie Elias: wat doen wij anders?

 
Recent zijn de resultaten van de commissie Elias bekend gemaakt. Deze commissie heeft een...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Drie woontorens Bruisdreef Utrecht

 
Soms is een lange adem nodig om te komen tot de realisatie van een bouwplan. Vanaf 2006 was M+P...