Virtueel Akoestisch Adviseur assisteert ProRail bij het maken van Nalevingsverslag 2013

Hoe maak je een akoestisch model voor het gehele Nederlandse spoorwegennet wanneer tijd en personeel een limiterende factor zijn? Dit is de uitdaging waar ProRail ieder jaar weer voor staat wanneer ze het Nalevingsverslag voor de geluidsproductie moet opstellen. Hiervoor zou ProRail veel personeel en tijd moeten inzetten, maar M+P was er van overtuigd dat dit beter en sneller kon. Daarom hebben we samen met ProRail de Virtueel Akoestisch Adviseur VAA) ontwikkeld. De VAA is een GIS tool: een slimme combinatie van automatische dataverwerking en gebruikersinteractie. Met de VAA is het mogelijk om het volledige spoormodel te bewerken en aan te passen en binnen enkele dagen tot het eindresultaat te komen. Met conventionele methodes zou dit weken tot maanden kunnen duren.

Geluidsproductie en naleving

Sinds 2013 moeten de beheerders van het rijkswegen en rijksspoorwegennet (Rijkswaterstaat en ProRail) de geluidsemissie van hun infrastructuur bewaken. Hiervoor zijn de geluidsregisters weg en spoor ingericht, waarin zogenaamde 'geluidsproductieplafonds' zijn vastgelegd. Elk jaar moet ook het 'nalevingsverslag' opgeleverd worden, waar gerapporteerd wordt of de geluidsproductie voldoet aan de plafonds. Bij een (dreigende) overschrijding moeten er maatregelen genomen worden om te garanderen dat de geluidsemissie binnen de plafondwaardes blijft. 

De Virtueel Akoestisch Adviseur

Om de emissie van een voorbijgaand jaar te berekenen moeten het werkelijk gerealiseerde treinverkeer en projecten (wijzigingen in de weg of het spoor) in de landsdekkende modellen verwerkt worden. Het gaat hier om duizenden kilometers infractstructuur. ProRail benaderde ons om te assisteren bij het opstellen van het nalevingsverslag. Samen met ProRail hebben we vervolgens de VAA ontwikkeld, een .NET plugin voor ArcGIS. De VAA creëert een accuraat en consistent akoestisch model voor het gehele Nederlandse spoorwegennet.

De VAA gebruikt veel verschillende geografische en administratieve data om het model voor het nalevingsverslag te bouwen. Omdat de beschikbare data soms incompleet en inconsistent bleek te zijn, moesten we kiezen tussen een automatische of interactieve manier van data-processing. Automatische dataprocessing is snel, maar het kan niet omgaan met inconsistente data. Handmatige dataprocessing is tijdrovend, vatbaar voor menselijke fouten en de kans bestaat dat handmatige aanpassingen herhaaldelijk gewijzigd moet worden wanneer brondata gedurende het proces veranderd.

Uiteindelijk hebben we niet gekozen tussen de twee bovengenoemde opties, maar is de keuze gemaakt om waar mogelijk automatisch data te verwerken, waarbij de gebruiker zelf wijzigingen kan aanbrengen waar sprake is van inconsistente data. Waar hiervan sprake is kan een data-expert met enige akoestische kennis keuzes maken en wijzigingen doorvoeren. De VAA is daartoe uitgevoerd met duidelijke visuele hulpmiddelen om het werk te stroomlijnen en de efficiëntie te verhogen. Wanneer de data handmatig is verwerkt worden de wijzigingen vastgelegd, zodat deze in een later stadium met een simpele druk op de knop nog eens herhaald kunnen worden, mocht de brondata wijzigen. Op deze manier gaat de door de experts besteedde tijd niet verloren bij wijzigingen in de uitgangspunten. Daarnaast blijven de wijzigingen (zowel automatisch als handmatig) 100% traceerbaar.

Model voor het nalevingsverslag 2013

In juni 2014 is de VAA voor het eerst gebruikt om een volledig model te bouwen voor het gepasseerde jaar 2013. Alle recente wijzigingen en uitbreidingen van de spoorinfrastructuur (tot 31 december 2013) zijn daarin verwerkt. De bewerkingen zijn uitgevoerd door een klein team, samengesteld uit experts afkomstig van M+P en ProRail. Het bijgewerkte model wordt door ProRail gebruikt om de jaargemiddelde geluidsemissie over 2013 te berekenen en het nalevingsverslag op te stellen, welke uiterlijk 1 oktober 2014 aangeboden wordt aan de Minister van Infrastructuur en Milieu.

De ontwikkeling van de Virtueel Akoestisch Adviseur door M+P en ProRail heeft uiteindelijk gezorgd voor een enorme besparing, zowel in tijd als in mankracht. Het is nu mogelijk om met een klein team van experts de naleving van de geluidsproductieplafonds te garanderen.

September 2014

 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

ProRail rolt Dynamisch GeluidModel uit voor 28 emplacementen

 
Met het Dynamisch GeluidModel (DGM) bespaart ProRail tijd en kosten op hun akoestische berekeningen...
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

CoMeT CPX systeem in tien landen in gebruik

 
In negen Europese landen rijden er op dit moment CoMeT CPX-systemen rond. Frankrijk hoort daar...
 
Actueel type:
Events
Events

Programma SilentRoads te Mechelen

 
Op 14 oktober 2014 wordt in Mechelen het SilentRoads symposium gehouden . Tijdens deze studiedag...
 
Actueel type:
Events
Events

Training Doelmatigheidscriterium geluidsmaatregelen (DMC) 9 oktober 2014

 
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) verzorgt op donderdag 9 oktober 2014 een...