1e Dex-Ster-Huis een feit

Een jarenlange zoektocht naar passende zorg voor Dexter Budding komt tot een eind. In Heerhugowaard vond de familie een woning met een loods van een voormalig taxibedrijf en maakt deze geschikt voor bewoning van hun zoon Dexter. Dexter heeft een ernstige verstandelijke beperking. Zijn ouders, Josette en Mark Budding, verzorgen hem, samen met Esdégé-Reigersdaal. M+P adviseerde maatregelen voor buitenruimte en de woning voor een prettig akoestisch klimaat.

Akoestisch klimaat

Niet alleen in de woning maar ook buiten de woning is een goed akoestisch klimaat belangrijk. Prikkels, waaronder geluid, zijn voor mensen met een verstandelijke beperking vaak erg storend en van negatieve invloed op het welbevinden. De buitenruimte van de woning in Heerhugowaard is om die reden voorzien van een geluidsabsorberende omheining. Dat brengt rust. De omheining schermt daarnaast het geluid af, zowel van de straat naar de buitenruimte als vanuit de buitenruimte naar de omliggende woonbebouwing. M+P onderbouwde de wijziging van de bestemming en gaf concreet advies voor de uitvoering van de akoestische maatregelen.

Ervaring met zorgvoorzieningen

Esdégé-Reigersdaal realiseert op dit moment nieuwe woon-zorg voorzieningen in Heerhugowaard, ondermeer in plan De Draai. M+P adviseert Esdégé-Reigersdaal als het gaat om de akoestische onderbouwing in ruimtelijke procedures, het planontwerp en de praktische maatregelen in en om de gebouwen. Het doel is om het welbevinden en het gebruikerscomfort zo goed mogelijk te maken, zowel voor de bewoners als de zorgverleners. 

Stevig in het nieuws

De nieuwe woning voor de familie en huisvesting voor Dexter is op dit moment stevig in het nieuws. DexFoundation besteedt daar aandacht aan op de website net als zorgverlener Esdégé-Reigersdaal. Er verscheen onlang ook een artikel in De volkskrant.

Juli 2015

 
Actueel type:
Blog
Blog

Multidisciplinair onderzoek onderzoek bij Afvalbrengstation HVC Beverwijk

 
Wat zijn de gevolgen als je een afvalbrengstation in de buurt van een Natura 2000-gebied plaatst ?
 
Actueel type:
Nieuws
Nieuws

Samen met SensingClues werken aan veilige plekken voor wilde dieren

 
De wildernis moet weer een veilige plek voor wilde dieren worden. Vanwege stropers en andere...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Een kijkje voor en achter de schermen bij Euronoise 2015

 
Wat maakt een congres tot een succes? Het gaat niet alleen om de sprekers en niet alleen om de...
 
Actueel type:
Blog
Blog

Hoeveel geluid maakt een zweefvliegveld?

 
Je zou denken dat zweefvliegtuigen geen geluid maken. Waarom zou je dan toch onderzoeken wat het...